Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszystkie dane osobowe, które zostały nam przekazane są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu na jaki klient wyraził zgodę. Jeżeli podczas rejestracji nie wyrazisz zgody na przetwarzanie danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zagwarantować dostępu do wszystkich funkcji naszego sklepu – w tym również składania zamówień na asortyment sklepu.
     Prosimy pamiętać, że masz prawo w każdej chwili do aktualizacji lub usunięcia swoich danych osobowych. W przypadku zarejestrowanych klientów sklepu zmian można dokonać poprzez edycję w Panel klienta. W przypadku klientów niezarejestrowanych lub w przypadku chęci usunięcia danych prosimy o kontakt z nami.
Zapewniamy, że nasza firma przestrzega polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom świadczonych przez nas usług był na jak najwyższym poziomie i gwarantował jak największe bezpieczeństwo.

Operatorem sklepu jest firma Snip Art – Pracownia Artystyczna, Marta Paluch, Borowa, ul. Długa 104, 95-041 Gałków Duży.

Sklep realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
2. Poprzez dodatkowe zbieranie informacji o parametrach połączania (adres IP).
3. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików “cookies”. Szczegóły działania plików “cookies” w naszym sklepie opisane są w Informacji o cookies.

Jakie dane osobowe są nam potrzebne ?
1. Podczas rejestracji konta w naszym sklepie prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta, dzięki czemu nie musisz przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełniania całego formularza zamówienia. Zarejestrowany klient po zalogowaniu ma również możliwość wyświetlenia historii dokonanych zakupów.
2. Złożenie zamówienia – w trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.
W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie podczas rejestracji konta lub skorzystania z formularza bezpośrednio na stronie sklepu, prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który będą przesyłane informacje handlowe. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera logując się na swoje konto w sklepie lub klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera.

Ochrona Twoich danych osobowych
Bezpieczeństwo danych osobowych naszych Klientów jest dla nas bardzo ważne.
25 maja br. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”).
Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z artykułu 13 RODO oraz chcąc dostarczyć Państwu informacje o celu i zasadach przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach związanych z przetwarzaniem przedmiotowych danych, poniżej przekazujemy niezbędne informacje w tym zakresie.
Administrator
Administratorem Państwa danych osobowych jest Marta Paluch, przedsiębiorca prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Snip Art – Pracownia Artystyczna Marta Paluch, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów, NIP 7282546103 , nr REGON 101790573  Borowa, ul. Długa 104, 95-041 Gałków Duży
Cel przetwarzania
Państwa dane osobowe przetwarzane są:

 1. ponieważ wyraziliście Państwo na to zgodę (artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu m.in.:
  • kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności przez e-mail oraz telefon,
 2. w celu wypełnienia przez nas obowiązku prawnego na nas ciążącego (artykuł 6 ust. 1 lit. c RODO) polegającego m.in. na:
  • wystawianiu faktur za realizację zamówień,
 3. w celu zawarcia i wykonania łączącej nas umowy (artykuł 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes (artykuł 6 ust. 1 lit. f RODO) czyli m.in.:
  • obsługę Państwa próśb przekazywanych, w szczególności Działowi Obsługi Klienta oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy,
  • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
  • w celach analitycznych i statystycznych.

Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa lub zostały przekazane w Państwa imieniu.
Państwa dane nie są wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji (profilowanie).
Odbiorca danych
Odbiorcy danych. Dane osobowe nie są przekazywane żadnym innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi, np. hostingowe, kurierskie. Powierzenie danych takim podmiotom następuje w oparciu o zawartą przez Administratora umowę powierzenia, w której zagwarantowana będzie ochrona na poziomie odpowiadającym wymaganiom RODO.

Czas przetwarzania
Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania łączącej nas umowy, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na nas jako na administratorze danych oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń, nie później niż 10 lat od zakończenia obowiązywania umowy.
Państwa uprawnienia
Dane osobowe przechowywane dla celów przesyłania informacji handlowych oraz marketingu bezpośredniego będą przechowywane i przetwarzane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie bądź żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia poprzez wysłanie maila lub pisma na adresy wskazane poniżej. Niezwłocznie po takim sprzeciwie zaprzestaniemy ich przetwarzania w takim zakresie.
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie zawartej umowy lub prawnie uzasadnionego interesu opisanego powyżej. W takim przypadku przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO.

Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: sklep@snipart.pl
Adres pocztowy:
Snip Art, Marta Paluch
Borowa, ul. Długa 104
95-041 Gałków Duży

Udostępnienie danych
1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez sklep upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Kontakt
Jeżeli zachodzi taka potrzeba kontaktujemy się z Tobą korzystając z podanego podczas rejestracji e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu. W przypadku wątpliwości lub pytań dotyczących polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu z nami.

Zmiana polityki bezpieczeństwa
Zastrzegamy sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania sklepu lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem. O takiej zmianie powiadomimy Cię drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail).